Partners

De armoedebarometer wordt ontwikkeld en beheerd door de POD Maatschappelijke Integratie, maar deze tool zou niet mogelijk zijn zonder de samenwerking met de Statbel (het Belgisch statistiekbureau) en de FOD Sociale Zekerheid.

Ook deze instellingen publiceren cijfers over armoede die, elk met hun eigenheid, een aanvulling vormen op de gegevens die deze barometer presenteert.

Voor Statbel, het Belgisch statistiekbureau, verwijzen we naar de statistieken over armoede en levensomstandigheden.

Voor de FOD Sociale Zekerheid verwijzen we naar het jaarlijks rapport ‘De evolutie van de sociale situatie en sociale bescherming in België’.

Andere interessante sites waar u cijfers over armoede kan terugvinden:

Eurostat geeft statistieken over inkomens en levensomstandigheden die vergeleken kunnen worden met andere Europese landen.

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Barometer voor maatschappelijke Integratie 

Vlaanderen: Vlaamse armoedemonitor

Brussel: Welzijnsbarometer

Wallonië: Regards sur la pauvreté et les inégalités en wallonie