Inkomen en schuld

Armoederisico naar bevolkingscategorie

Armoederisico

Inkomen & schuld

Huishouden met zeer lage werkintensiteit

60%

2022

Armoederisico

Inkomen & schuld

Alleenstaande ouder

30,5%

2022

Armoederisico

Inkomen & schuld

Laag opleidingsniveau (18-64 jaar)

30%

2022

Armoederisico

Inkomen & schuld

Niet-EU nationaliteit

36,1%

2022

Het armoederisico (of monetaire armoede) is het percentage personen met een equivalent beschikbaar inkomen (na sociale transfers) dat lager is dan 60% van het nationaal mediaan huishoudinkomen. Voor huishoudens met een zeer lage werkintensiteit wordt de nieuwe definitie vanaf 2021 gebruikt. Voor meer info, zie methodologie.

Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Door de impact van de COVID-19-crisis zijn de resultaten voor 2020 moeilijk vergelijkbaar met die van 2019.

De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.

Armoederisico naar bevolkingscategorie

Grafische weergave

Tabelweergave

Indicator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totale bevolking > Totale bevolking 15.1 15.5 14.9 15.5 15.9 16.4 14.8 14.1 12.7 13.2
Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2)* 60.7 62.2 58.5 64.8 69.1 71.8 63.3 59.5 56.1 60
Gezinssituatie > Alleenstaande ouder* 34.2 36.4 35.7 40 38.7 39.9 34.6 29.3 25.5 30.5
Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een laag opleidingsniveau* 27.3 28.5 27.8 31.1 31.6 32.6 29.2 28.2 27.4 30
Nationaliteit > Niet-EU* 56.7 60.1 53.9 50.6 53.6 47.4 41.3 41.2 36.3 36.1
(*sterk verhoogd armoederisico)

Criteria

Per categorie


Per periode

Deselecteer alles Deselecteer alles

2022

Totale bevolking > Totale bevolking

13,2%

Evolutie tussen 2004 en 2022
Totale bevolking -1.1%

Arbeidsmarkt > Werkloosheid

48,5%

Arbeidsmarkt > Ziekte of invaliditeit

22,5%

Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2)

60,0%

Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) zonder kinderen

52,1%

Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) met kinderen

66,2%

Arbeidsmarkt > Huishouden met geen zeer lage werkintensiteit (tussen 0,2 en 1)

5,9%

Arbeidsmarkt > Gepensioneerden

15,7%

Evolutie tussen 2004 en 2022
Werkloosheid +20.6%
Ziekte of invaliditeit +5.5%
Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) +10.2%
Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) zonder kinderen +15.1%
Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) met kinderen +4.5%
Huishouden met geen zeer lage werkintensiteit (tussen 0,2 en 1) -0.6%
Gepensioneerden -2.3%

Gezinssituatie > Alleenstaande

20,7%

Gezinssituatie > Alleenstaande ouder

30,5%

Gezinssituatie > Koppel

11,1%

Gezinssituatie > Koppel met 2 kinderen

6,7%

Gezinssituatie > Koppel met 3 of meer kinderen

17,7%

Evolutie tussen 2004 en 2022
Alleenstaande -0.5%
Alleenstaande ouder -2.2%
Koppel -3.4%
Koppel met 2 kinderen -1.6%
Koppel met 3 of meer kinderen +1.6%

Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een laag opleidingsniveau

30,0%

Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een gemiddeld opleidingsniveau

11,3%

Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een hoog opleidingsniveau

5,9%

Evolutie tussen 2004 en 2022
Personen (18-64 jaar) met een laag opleidingsniveau +9%
Personen (18-64 jaar) met een gemiddeld opleidingsniveau +0.5%
Personen (18-64 jaar) met een hoog opleidingsniveau +0.2%

Nationaliteit > Belg

11,7%

Nationaliteit > EU

20,4%

Nationaliteit > Niet-EU

36,1%

Evolutie tussen 2004 en 2022
Belg -1.1%
EU +2.5%
Niet-EU -13%

Leeftijd > 0-17

14,1%

Leeftijd > 18-24

16,0%

Leeftijd > 25-49

9,9%

Leeftijd > 50-64

12,3%

Leeftijd > 65+

17,9%

Evolutie tussen 2004 en 2022
0-17 -1.8%
18-24 +1.2%
25-49 -1.2%
50-64 -0.6%
65+ -3%

Geslacht > Man

12,9%

Geslacht > Vrouw

13,5%

Evolutie tussen 2004 en 2022
Man -0.5%
Vrouw -1.6%

Indicator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totale bevolking > Totale bevolking 15.1 15.5 14.9 15.5 15.9 16.4 14.8 14.1 12.7 13.2
Arbeidsmarkt > Werkloosheid* 46.2 42.9 40.5 46.4 49.1 50.5 47.9 50 38 48.5
Arbeidsmarkt > Ziekte of invaliditeit* 26.5 25.8 26 27.9 25.4 25.9 24.4 24.5 22.5 22.5
Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2)* 60.7 62.2 58.5 64.8 69.1 71.8 63.3 59.5 56.1 60
Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) zonder kinderen* 48.2 48.4 43.2 46.6 50.3 58.9 50.2 50.9 44.5 52.1
Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) met kinderen* 71.5 73.6 71.3 79.6 83.3 81.4 73.8 66.4 66.1 66.2
Arbeidsmarkt > Huishouden met geen zeer lage werkintensiteit (tussen 0,2 en 1) 6.6 7.5 7.1 6.6 7.5 8.3 7.8 6.7 6.2 5.9
Arbeidsmarkt > Gepensioneerden 15.1 12.9 12.4 13.3 13.6 14.1 13.4 16.2 13.3 15.7
Gezinssituatie > Alleenstaande* 24.5 22.4 21.2 22 22.1 23.8 20.2 23.2 21 20.7
Gezinssituatie > Alleenstaande ouder* 34.2 36.4 35.7 40 38.7 39.9 34.6 29.3 25.5 30.5
Gezinssituatie > Koppel 12.5 10.9 10.4 11.5 11.6 12.4 11.1 11.1 9.4 11.1
Gezinssituatie > Koppel met 2 kinderen 7.8 10.2 9.3 8.2 8.2 9.9 7.4 6.6 5.3 6.7
Gezinssituatie > Koppel met 3 of meer kinderen* 19.9 20 21.1 18.9 19.1 24 24.1 19 18.9 17.7
Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een laag opleidingsniveau* 27.3 28.5 27.8 31.1 31.6 32.6 29.2 28.2 27.4 30
Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een gemiddeld opleidingsniveau 11.4 13.5 14 14.8 14.9 14.4 13.1 12.6 11.3 11.3
Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een hoog opleidingsniveau 7.2 6.5 6.6 6.1 5.9 6 5.3 5.2 5 5.9
Nationaliteit > Belg 12.3 11.7 11.7 13 13.2 13.3 11.8 11.8 11.1 11.7
Nationaliteit > EU 22.9 25.1 22.3 20.3 21.3 22.8 19.5 22 19.4 20.4
Nationaliteit > Niet-EU* 56.7 60.1 53.9 50.6 53.6 47.4 41.3 41.2 36.3 36.1
Leeftijd > 0-17 17.2 18.8 18 17.6 18.4 20.1 18.9 15.6 15.1 14.1
Leeftijd > 18-24 16.1 18.8 18.5 21.2 21.7 20 15.9 15 12.7 16
Leeftijd > 25-49 13.8 14.4 13.5 13.5 14 14.3 12.7 11 10.3 9.9
Leeftijd > 50-64 11.7 11.8 12.1 14.7 14.2 14.5 12.6 13 11.9 12.3
Leeftijd > 65+ 18.4 16.1 15.2 15.3 15.8 16.6 15.7 18.7 14.8 17.9
Geslacht > Man 14.6 15 14.1 14.5 14.8 15.6 14.6 13.8 12.3 12.9
Geslacht > Vrouw 15.5 15.9 15.6 16.6 17 17.1 15 14.4 13 13.5
(*sterk verhoogd armoederisico)

Meer weten?

Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden