Onderwijs

NEET (jongeren zonder werk, opleiding of vorming)

NEET (Not in Education, Employment or Training) is het percentage jongeren tussen 15 en 24 jaar die niet aan het werk zijn en geen opleiding of vorming volgen.

Bron: EAK
Opgelet: door een hervorming van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is er een breuk in de cijferreeks in 2021. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2021 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. 

De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.

NEET (jongeren zonder werk, opleiding of vorming)

Grafische weergave

Tabelweergave

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NEET (jongeren zonder werk, opleiding of vorming) > Totaal 12.3 12.7 12 12.2 9.9 9.3 9.2 9.3 9.2 7.4
(*sterk verhoogd armoederisico)

Criteria

Per periode

Deselecteer alles Deselecteer alles

2021

NEET (jongeren zonder werk, opleiding of vorming) > Totaal

7,4%

Evolutie tussen 2004 en 2021
Totaal -8%

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NEET (jongeren zonder werk, opleiding of vorming) > Totaal 12.3 12.7 12 12.2 9.9 9.3 9.2 9.3 9.2 7.4
(*sterk verhoogd armoederisico)

Meer weten?

Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden