Wonen

Overmatige woonkosten

Overmatige woonkosten is het percentage van de bevolking dat in een huishouden woont waar de totale huisvestingskosten (zonder huisvestingstoelagen) meer dan 40 % van het beschikbare inkomen (zonder huisvestingstoelagen) uitmaken.

Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren.

De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.

Overmatige woonkosten

Grafische weergave

chart.table

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Overmatige woonkosten > Totale bevolking 8.9 10.6 11 9.6 10.4 9.4 9.8 9.4 8.9 8.3
Overmatige woonkosten > Personen met risico op armoede 37.9 42.7 44 39 42.6 37.6 38.7 35.5 36.5 32.6
(*sterk verhoogd armoederisico)

Criteria

Per categorie


Per periode

Deselecteer alle periode Deselecteer alle periode

2019

Overmatige woonkosten > Totale bevolking

8,3%

Overmatige woonkosten > Personen met risico op armoede

32,6%

Evolutie tussen 2004 chart.evolution_between.and 2019
Totale bevolking -4.3%
Personen met risico op armoede -17.3%

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Overmatige woonkosten > Totale bevolking 8.9 10.6 11 9.6 10.4 9.4 9.8 9.4 8.9 8.3
Overmatige woonkosten > Personen met risico op armoede 37.9 42.7 44 39 42.6 37.6 38.7 35.5 36.5 32.6
(*sterk verhoogd armoederisico)

Meer weten?

Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden