Deelname

Materiële en sociale deprivatie

Materiële en sociale deprivatie is het percentage van de bevolking dat  zich de gangbare levensstandaard niet kan veroorloven. Iemand is gedepriveerd als hij of zij 5 van 13 materiële bezittingen of (sociale) handelingen niet kan veroorloven. Voor meer info, zie methodologie.

Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren.

De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.

Materiële en sociale deprivatie

Grafische weergave

Tabelweergave

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Materiële en sociale deprivatie > Totaal 12.4 12.3 13.4 11.8 11.2 11 10.9
(*sterk verhoogd armoederisico)

Criteria

Per periode

Deselecteer alles Deselecteer alles

2020

Materiële en sociale deprivatie > Totaal

10,9%

Evolutie tussen 2014 en 2020
Totaal -1.5%

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Materiële en sociale deprivatie > Totaal 12.4 12.3 13.4 11.8 11.2 11 10.9
(*sterk verhoogd armoederisico)

Meer weten?

Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden