Toegankelijkheidsverklaring

De POD Maatschappelijke Integratie doet zijn best om de informatie op zijn websites voor iedereen toegankelijk te maken.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor www.armoedecijfers.be. Ze volgt de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Nalevingsstatus

www.armoedecijfers.be voldoet volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast om de resultaten te verhogen of te verlagen. Daarnaast is een volledig Excel-bestand toegankelijk.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 15/10/2020. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

  • Evaluatie uitgevoerd door Anysurfer
  • Audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check en WAVE Evaluation Tool
  • Kritische analyse op basis van de W3C-criteria (in het Engels)

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 15/10/2020.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op met vraag@mi-is.be

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met contact@federaalombudsman.be