Armoedebarometer

De armoedebarometer wil de evolutie van armoede in België op een toegankelijke manier weergeven en een breed publiek informeren over verschillende dimensies van armoede. 

Meer weten over de armoedebarometer.

Risico op armoede of sociale uitsluiting

EU2020

Totale bevolking

18,9%

2020

Achterstallige betalingen voor basisbehoeften

Inkomen & Schuld

Personen met risico op armoede

11,8%

2020

Armoederisico

Inkomen & Schuld

Totale bevolking

14,1%

2020

Negatieve inschatting van de eigen gezondheid

Gezondheidszorg

Personen met risico op armoede

39,8%

2020

In de kijker

Alle actualiteit
Armoede 2020

23/06/2021

Nieuwe armoede-indicatoren

Armoede 2020
Statbel, het Belgisch statistiekbureau, heeft de nieuwe armoedecijfers (2020) gepubliceerd.
Lees meer

01/03/2021

De doelmatigheid van de sociale minima

De FOD Sociale Zekerheid heeft nieuwe cijfers over de doelmatigheid van de sociale zekerheid gepubliceerd.
Lees meer