Inkomen en schuld

Subjectief armoederisico

Het subjectief armoederisico is het percentage personen waarbij de referentiepersoon binnen het huishouden van mening is dat het huishouden slechts 'moeilijk' of 'zeer moeilijk' de eindjes aan elkaar kan knopen.

Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Door de impact van de COVID-19-crisis zijn de resultaten voor 2020 moeilijk vergelijkbaar met die van 2019.

De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.

Subjectief armoederisico

Grafische weergave

Tabelweergave

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Subjectief armoederisico > Totaal 20.2 20.6 21.4 20.9 19.2 19.3 16.7 15.4 16.9 15.5
(*sterk verhoogd armoederisico)

Criteria

Per periode

Deselecteer alles Deselecteer alles

2023

Subjectief armoederisico > Totaal

15,5%

Evolutie tussen 2004 en 2023
Totaal -2.7%

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Subjectief armoederisico > Totaal 20.2 20.6 21.4 20.9 19.2 19.3 16.7 15.4 16.9 15.5
(*sterk verhoogd armoederisico)

Meer weten?

Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden