Inkomen en schuld

Subjectief armoederisico

Het subjectief armoederisico is het percentage personen waarbij de referentiepersoon binnen het huishouden van mening is dat het huishouden slechts 'moeilijk' of 'zeer moeilijk' de eindjes aan elkaar kan knopen.

Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren.

De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.

Subjectief armoederisico

Grafische weergave

Tabelweergave

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Subjectief armoederisico > Totaal 20.8 20.8 22 21 20.2 20.6 21.4 20.9 19.2 19.3
(*sterk verhoogd armoederisico)

Criteria

Per periode

Deselecteer alles Deselecteer alles

2019

Subjectief armoederisico > Totaal

19,3%

Evolutie tussen 2004 en 2019
Totaal +1.1%

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Subjectief armoederisico > Totaal 20.8 20.8 22 21 20.2 20.6 21.4 20.9 19.2 19.3
(*sterk verhoogd armoederisico)

Meer weten?

Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden