Kinderarmoede

Risico op armoede of sociale uitsluiting

Kinderarmoede

- 18

22,3%

2019

Armoederisico

Kinderarmoede

- 18

18,9%

2019

Huishoudens met een zeer lage werkintensiteit

Kinderarmoede

- 18

10,4%

2019

Ernstige materiële deprivatie

Kinderarmoede

- 18

5,4%

2019

Het risico op armoede of sociale uitsluiting is het percentage personen die leven met een armoederisico en/of in ernstige materiële deprivatie en/of in een huishouden met een zeer lage werkintensiteit. Voor meer info, zie methodologie.

Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren.

De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.

Kinderarmoede

Grafische weergave

Tabelweergave

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kinderarmoede > Risico op armoede of sociale uitsluiting (< 18 jaar) 23.2 23.3 22.8 21.9 23.2 23.3 21.6 22.1 23 22.3
Kinderarmoede > Armoederisico (< 18 jaar) 18.3 18.7 17.3 17.2 18.8 18 17.6 18.4 20.1 18.9
Kinderarmoede > Zeer lage werkintensiteit (< 18 jaar) 12 14 13 12.2 13.1 13.7 13.2 13 11.9 10.4
Kinderarmoede > Ernstige materiële deprivatie (< 18 jaar) 7.7 8.2 8.3 5.5 6.8 7.9 6.7 6.6 6.9 5.4
(*sterk verhoogd armoederisico)

Criteria

Per categorie


Per periode

Deselecteer alles Deselecteer alles

2019

Kinderarmoede > Risico op armoede of sociale uitsluiting (< 18 jaar)

22,3%

Kinderarmoede > Armoederisico (< 18 jaar)

18,9%

Kinderarmoede > Zeer lage werkintensiteit (< 18 jaar)

10,4%

Kinderarmoede > Ernstige materiële deprivatie (< 18 jaar)

5,4%

Kinderarmoede > Materiële en sociale deprivatie (< 18 jaar)

13,1%

Evolutie tussen 2004 en 2019
Risico op armoede of sociale uitsluiting (< 18 jaar) -0.4%
Armoederisico (< 18 jaar) +3%
Zeer lage werkintensiteit (< 18 jaar) -3.4%
Ernstige materiële deprivatie (< 18 jaar) -0.3%
Materiële en sociale deprivatie (< 18 jaar) -1.6%

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kinderarmoede > Risico op armoede of sociale uitsluiting (< 18 jaar) 23.2 23.3 22.8 21.9 23.2 23.3 21.6 22.1 23 22.3
Kinderarmoede > Armoederisico (< 18 jaar) 18.3 18.7 17.3 17.2 18.8 18 17.6 18.4 20.1 18.9
Kinderarmoede > Zeer lage werkintensiteit (< 18 jaar) 12 14 13 12.2 13.1 13.7 13.2 13 11.9 10.4
Kinderarmoede > Ernstige materiële deprivatie (< 18 jaar) 7.7 8.2 8.3 5.5 6.8 7.9 6.7 6.6 6.9 5.4
Kinderarmoede > Materiële en sociale deprivatie (< 18 jaar) - - - - 14.7 15.4 15.5 14.5 14.1 13.1
(*sterk verhoogd armoederisico)

Meer weten?

Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden