Kinderarmoede

Risico op armoede of sociale uitsluiting

Kinderarmoede

- 18

19%

2023

Armoederisico

Kinderarmoede

- 18

13,2%

2023

Huishoudens met een zeer lage werkintensiteit

Kinderarmoede

- 18

8,8%

2023

Ernstige materiële en sociale deprivatie

Kinderarmoede

- 18

4,6%

2023

Het risico op armoede of sociale uitsluiting is het percentage personen die leven met een armoederisico en/of in ernstige materiële en sociale deprivatie en/of in een huishouden met een zeer lage werkintensiteit. Voor meer info, zie methodologie.

Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Door de impact van de COVID-19-crisis zijn de resultaten voor 2020 moeilijk vergelijkbaar met die van 2019.

De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.

Kinderarmoede

Grafische weergave

Tabelweergave

Indicator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kinderarmoede > Risico op armoede of sociale uitsluiting (< 18 jaar) 24.1 23.5 24.2 23.5 23 22 20.5 19.6 19
Kinderarmoede > Armoederisico (< 18 jaar) 18 17.6 18.4 20.1 18.9 15.6 15.1 14.1 13.2
Kinderarmoede > Zeer lage werkintensiteit (< 18 jaar) 13.7 13.2 13.2 12.2 10.5 10.8 9.7 9.7 8.8
Kinderarmoede > Ernstige materiële en sociale deprivatie (< 18 jaar) 9.9 11.1 9.7 9.2 8.4 8.1 8.6 4.3 4.6
(*sterk verhoogd armoederisico)

Criteria

Per categorie


Per periode

Deselecteer alles Deselecteer alles

2023

Kinderarmoede > Risico op armoede of sociale uitsluiting (< 18 jaar)

19,0%

Kinderarmoede > Armoederisico (< 18 jaar)

13,2%

Kinderarmoede > Zeer lage werkintensiteit (< 18 jaar)

8,8%

Kinderarmoede > Ernstige materiële en sociale deprivatie (< 18 jaar)

4,6%

Kinderarmoede > Materiële en sociale deprivatie (< 18 jaar)

11,7%

Evolutie tussen 2015 en 2023
Risico op armoede of sociale uitsluiting (< 18 jaar) -5.1%
Armoederisico (< 18 jaar) -4.8%
Zeer lage werkintensiteit (< 18 jaar) -4.9%
Ernstige materiële en sociale deprivatie (< 18 jaar) -5.3%
Materiële en sociale deprivatie (< 18 jaar) -3.7%

Indicator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kinderarmoede > Risico op armoede of sociale uitsluiting (< 18 jaar) 24.1 23.5 24.2 23.5 23 22 20.5 19.6 19
Kinderarmoede > Armoederisico (< 18 jaar) 18 17.6 18.4 20.1 18.9 15.6 15.1 14.1 13.2
Kinderarmoede > Zeer lage werkintensiteit (< 18 jaar) 13.7 13.2 13.2 12.2 10.5 10.8 9.7 9.7 8.8
Kinderarmoede > Ernstige materiële en sociale deprivatie (< 18 jaar) 9.9 11.1 9.7 9.2 8.4 8.1 8.6 4.3 4.6
Kinderarmoede > Materiële en sociale deprivatie (< 18 jaar) 15.4 15.5 14.5 14.1 13.1 11.9 12.1 10.7 11.7
(*sterk verhoogd armoederisico)

Meer weten?

Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden