Federaal Plan Armoedebestrijding: strategische doelstellingen

macroniveau

1) Risico op armoede of sociale uitsluiting EU2030

2) Armoederisico EU2030

3) Huishoudens met een zeer lage werkintensiteit EU2030

4) Ernstige materiële en sociale deprivatie EU2030

5) Werkende met een armoederisico werk

6) Overlap armoederisico en zeer lage werkintensiteit werk

 

7) Armoede-intensiteit (RMG) 

De armoede-intensiteit (relatieve mediane armoederisicokloof) wordt berekend als het verschil tussen het mediaan equivalente beschikbare inkomen van personen onder de armoededrempel en de armoededrempel, uitgedrukt als een percentage van de armoededrempel.

Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Door de impact van de COVID-19-crisis zijn de resultaten voor 2020 moeilijk vergelijkbaar met die van 2019.

De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.

Armoede intensiteit

Grafische weergave

Tabelweergave

Indicator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
RMG (relative median at-risk-of-poverty gap) > 19.2 18.8 17.4 19.4 17.7 19.2 16.3 16.2 15.2 18.2
(*sterk verhoogd armoederisico)

Criteria

Per periode

Deselecteer alles Deselecteer alles

2022

RMG (relative median at-risk-of-poverty gap) >

18,2%

Evolutie tussen 2004 en 2022
-3.3%

Indicator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
RMG (relative median at-risk-of-poverty gap) > 19.2 18.8 17.4 19.4 17.7 19.2 16.3 16.2 15.2 18.2
(*sterk verhoogd armoederisico)

Meer weten?

Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden