Inkomen en schuld

Sociale uitkering als percentage van de armoederisicogrens

Sociale uitkeringen uitgedrukt als percentage van de armoederisicogrens. 
Stel dat een sociale uitkering gelijk aan is aan de armoederisicogrens dan is deze indicator gelijk aan 100 %.

Door de regionalisering van de kinderbijslag zijn deze cijfers opgesplitst vanaf  2017 voor de gezinssituaties met kinderen.

Bron: FOD Sociale Zekerheid op basis van EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2018. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2018 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Voor meer informatie, gelieve de website van de FOD Sociale Zekerheid te raadplegen.

De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.

Sociale uitkering als percentage van de armoederisicogrens

Grafische weergave

Tabelweergave

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Minimum werkloosheidsuitkering > Alleenstaande 86 89 85 88 88 87 87 87 86
Minimumloon > Alleenstaande 125 126 121 123 124 121 125 122 120
Leefloon > Alleenstaande 74 76 73 75 75 75 76 75 74
(*sterk verhoogd armoederisico)

Criteria

Per regio


Per categorie


Per periode

Deselecteer alles Deselecteer alles

2018

Minimum werkloosheidsuitkering > Alleenstaande

0,0%

Minimum werkloosheidsuitkering > Koppel

0,0%

Minimum werkloosheidsuitkering > Koppel met 2 kinderen

0,0%

Minimum werkloosheidsuitkering > Eénoudergezin met 2 kinderen

0,0%

Evolutie tussen 2010 en 2018
Alleenstaande 0%
Koppel 0%
Koppel met 2 kinderen 0%
Eénoudergezin met 2 kinderen 0%

Gewaarborgd minimumpensioen > Alleenstaande (rustpensioen)

0,0%

Gewaarborgd minimumpensioen > Koppel

0,0%

Evolutie tussen 2010 en 2018
Alleenstaande (rustpensioen) 0%
Koppel 0%

Inkomensvervangende tegemoetkomingen voor gehandicapten > Alleenstaande

0,0%

Inkomensvervangende tegemoetkomingen voor gehandicapten > Koppel met 2 kinderen

0,0%

Evolutie tussen 2010 en 2018
Alleenstaande 0%
Koppel met 2 kinderen 0%

Minimumloon > Alleenstaande

0,0%

Minimumloon > Koppel met 2 kinderen

0,0%

Evolutie tussen 2010 en 2018
Alleenstaande 0%
Koppel met 2 kinderen 0%

Inkomensgarantie voor ouderen > Alleenstaande

0,0%

Inkomensgarantie voor ouderen > Koppel

0,0%

Evolutie tussen 2010 en 2018
Alleenstaande 0%
Koppel 0%

Leefloon > Alleenstaande

0,0%

Leefloon > Koppel

0,0%

Leefloon > Koppel met 2 kinderen

0,0%

Leefloon > Eénoudergezin met 2 kinderen

0,0%

Evolutie tussen 2010 en 2018
Alleenstaande 0%
Koppel 0%
Koppel met 2 kinderen 0%
Eénoudergezin met 2 kinderen 0%

Minimum invalidatiteitsuitkering > Alleenstaande

0,0%

Minimum invalidatiteitsuitkering > Koppel met 2 kinderen

0,0%

Evolutie tussen 2010 en 2018
Alleenstaande 0%
Koppel met 2 kinderen 0%

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Minimum werkloosheidsuitkering > Alleenstaande 86 89 85 88 88 87 87 87 86
Minimum werkloosheidsuitkering > Koppel 68 70 68 70 70 69 69 70 69
Minimum werkloosheidsuitkering > Koppel met 2 kinderen 69 70 68 69 69 68 68 - -
Minimum werkloosheidsuitkering > Koppel met 2 kinderen (Vlaanderen) - - - - - - 68 68 67
Minimum werkloosheidsuitkering > Koppel met 2 kinderen (Brussel/Wallonië) - - - - - - 68 68 67
Minimum werkloosheidsuitkering > Eénoudergezin met 2 kinderen 86 88 85 87 87 86 86 - -
Minimum werkloosheidsuitkering > Eénoudergezin met 2 kinderen (Vlaanderen) - - - - - - 86 86 84
Minimum werkloosheidsuitkering > Eénoudergezin met 2 kinderen (Brussel/Wallonië) - - - - - - 86 86 85
Gewaarborgd minimumpensioen > Alleenstaande (rustpensioen) 107 105 101 104 104 103 103 107 106
Gewaarborgd minimumpensioen > Koppel 87 87 84 86 86 86 85 89 89
Inkomensvervangende tegemoetkomingen voor gehandicapten > Alleenstaande 74 76 73 75 76 75 75 75 74
Inkomensvervangende tegemoetkomingen voor gehandicapten > Koppel met 2 kinderen 69 70 68 70 70 69 69 - -
Inkomensvervangende tegemoetkomingen voor gehandicapten > Koppel met 2 kinderen (Vlaanderen) - - - - - - 69 67 69
Inkomensvervangende tegemoetkomingen voor gehandicapten > Koppel met 2 kinderen (Brussel/Wallonië) - - - - - - 69 67 69
Minimumloon > Alleenstaande 125 126 121 123 124 121 125 122 120
Minimumloon > Koppel met 2 kinderen 87 87 84 85 86 84 84 - -
Minimumloon > Koppel met 2 kinderen (Vlaanderen) - - - - - - 84 82 80
Minimumloon > Koppel met 2 kinderen (Brussel/Wallonië) - - - - - - 84 83 80
Inkomensgarantie voor ouderen > Alleenstaande 92 94 91 93 93 93 92 91 91
Inkomensgarantie voor ouderen > Koppel 82 84 80 83 83 82 82 81 81
Leefloon > Alleenstaande 74 76 73 75 75 75 76 75 74
Leefloon > Koppel 66 68 65 67 67 66 68 67 66
Leefloon > Koppel met 2 kinderen 67 68 66 67 67 66 67 - -
Leefloon > Koppel met 2 kinderen (Vlaanderen) - - - - - - 67 66 66
Leefloon > Koppel met 2 kinderen (Brussel/Wallonië) - - - - - - 67 66 67
Leefloon > Eénoudergezin met 2 kinderen 88 89 86 88 88 87 88 - -
Leefloon > Eénoudergezin met 2 kinderen (Vlaanderen) - - - - - - 88 86 87
Leefloon > Eénoudergezin met 2 kinderen (Brussel/Wallonië) - - - - - - 88 87 88
Minimum invalidatiteitsuitkering > Alleenstaande 102 105 101 104 104 103 101 104 103
Minimum invalidatiteitsuitkering > Koppel met 2 kinderen 81 83 80 82 82 81 80 - -
Minimum invalidatiteitsuitkering > Koppel met 2 kinderen (Vlaanderen) - - - - - - 80 82 81
Minimum invalidatiteitsuitkering > Koppel met 2 kinderen (Brussel/Wallonië) - - - - - - 80 82 82
(*sterk verhoogd armoederisico)

Meer weten?

Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden